Ydelser

Ydelser

Brug Persondata med omtanke som rådgiver eller tovholder

 

Hvad er inkluderet i rådgivningspakken

 

Kortlægning af systemer/arkiver og persondata

hvor er dine data

hvilke persondata behandles og opbevares

graden af følsomhed

hvilke personkategorier behandles

Beskrivelse af formål

Angivelse af hjemmel (lovligt grundlag for behandling)

Overblik over hvem der har adgang til persondata

Hvilke eksterne bruger/-grupper har adgang eller deles persondata med

Sletteregler/-politik defineres

Udarbejdelse af den lovpligtige interne fortegnelse

Overblik over databehandlere og hvilke der er skal indgås databehandleraftale med

Oplysningspligttekster udarbejdes (eks. til kunder og ansatte) – også kaldet privatlivspolitik

Udarbejdelse af eventuelle samtykkeerklæringer

Medarbejderinstruks gennemgås/tilpasses

Oplæg til sikkerhedspolitik – hvad skal der være styr på (evt. tiltag skal gennemføres med jeres leverandører)

Første års abonnement til Lexoforms (et online persondataværktøj)

 

 

Kontakt mig for et afklaringsmøde - efter første møde gives et fast overslag.

 

 

Sparring til complianceudfordring

 

Gået i stå, sidder med uklarheder, kontakt mig for en uforpligtende aftale.


 

 

Anette Pedersen – din persondatarådgiver

Jeg er din rådgiver om persondata

Anette Pedersen


Kontakt mig for en snak

 

Tlf.: (+45) 22 35 75 50

MAIL: amp@time.dk