Oplysningspligt

Oplysningspligt

 

Oplysningspligt hjemmeside


Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger:


At Persondata med omtanke IVS er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.


At du er velkommen til at kontakte Anette Pedersen - Telefon: 22357550 - Mail: anette@persondatamedomtanke.dk


At formålet med behandling af dine personoplysninger er at yde rådgivning og bistand ved udarbejdelse af dokumentation for overholdelse af GDPR reglerne samt holde dig orienteret om afgørelser, fortolkningsbidrag fra Datatilsynet og branchenyheder.


At retsgrundlaget (hjemmel) for at vi behandler dine personoplysninger er den indgåede aftale, kontrakt lovgivning eller samtykke


At personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er almindelige oplysninger som navn, adresse og kontaktdetaljer.


At vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til eksterne modtagere som f.eks offentlige myndigheder, revisor og databehandlere


At nogle af vores underdatabehandlere er beliggende udenfor EU/EØS  i USA, og de amerikanske databehandlere er på den af EU Kommissionen godkendte EU-US Privacy Shield liste.


Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.


Du har indsigts- og rettelsesret.


Du har ret til sletning, dvs. du har altid adgang til at slette oplysninger. Vi sletter alle oplysninger 5 år måneder efter aftaleforholdets ophør, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode.

 

Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.


Du har ret til begrænsning af behandling. 


Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet). 


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet. 

 

Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret og høre, hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dkwww.datatilsynet.dk.